کلیدواژه: افغانستاان

نور: اگر به خواست ائتلاف توجه نشود، خواست هایمان را با قدرت بر حکومت تحمیل می کنیم

عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به دولت افغانستان اخطار می‌دهد که اگر به خواست‌های ایتلاف نجات افغانستان بی توجهی صورت بگیرد، این خواست‌ها را با استفاده از قدرت بر دولت تحمیل خواهد کرد.