کلیدواژه: افغان

شهروند افغان-آمریکایی به حبس ابد محکوم شد

احمد خان رحیمی، مرد ۳۰ ساله‌ ی افغان که دو سال پیش در نیوجرسی و نیویورک اقدام به بمب‌گذاری کرده بود به حبس ابد محکوم شده است. دادستان‌ این پرونده می‌گوید رحیمی در مدتی که منتظر محاکمه بود نشانی از پشیمانی بروز نداده است.

وزارت خارجه: حکومت در صورتی از گفتگوهای صلح حمایت می کند که تحت رهبری افغان ها باشد

بعد از اعلام وزارت امور خارجه روسیه در مورد میزبانی از گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان، شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که حکومت در صورتی از گفتگوهای صلح حمایت می کند، که این گفتگوها به رهبری و مالکیت افغان ها باشد.

پاکستان فشارها بر مهاجران افغان را بیشتر می کند

گفته می شود بعد از فشار آمریکا به پاکستان، این کشور نیز به مهاجران افغان در این کشور هشدار داده است که فقط به آن عده از افغان هایی اجازه ورود به آن کشور را می دهد که پاسپورت و یا ویزای کمپیوتری پاکستان را داشته باشد.

واکنش ریاست اجرایی در مورد جنجال های تذکره ی برقی

بعد از کشمکش در مورد توزیع تذکره های برقی در پارلمان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که تأخیر در توزیع تذکره‌های برقی در مرحله کنونی امر به‌جا و مطلوب می‌باشد. به این دلیل ‌که مهم‌ترین مسئله حفظ وحدت مردم افغانستان است. این کار باید زمانی آغازگردد که مورد توافق اقوام و مردم افغانستان باشد.

یادداشت/ یک مغالطه در بحث هویت افغان یا افغانستان؟

دراینکه دنیا به کجا رسیده وما در کجا هستیم سری جایش اما دراینکه درقانون اساسی  افغانستان امده است هرکسی در افغانستان زندگی می کند کلمه ای افغان بران صدق می کند یک اشتباه ویک غلط انداز جدی هست که امروز دامن گیر مردم ما شده است وبه این زودی هم راه حل ندارد.