کلیدواژه: افضلی

دیده بان شفافیت افغانستان: زندان های افغانستان به مراکزی برای شکنجه زندانیان مبدل شده است

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که برخی از زندان های افغانستان، به مراکزی برای نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان تبدیل شده است. وی می گوید زندگی بعضی از این زندانیان با تهدید جدی مواجه است.