کلیدواژه: افشار

روزی که به خیر گذشت!

من یکی در دو مناسبت از دنیای مجازی گریزان می‌شوم: اول روز قدس و دوم سالروز سقوط افشار؛ زیرا بحث‌ها و دیدگاه‌ها در این دو مناسبت از صراطِ منطق، انصاف و اعتدال خارج می‌شود و حالتِ جدل و جنجالِ بی‌حاصل به خود می‌گیرد.