کلیدواژه: افسران

اشرف غنی: ساختار نیروهای امنیتی کشور را اصلاح می کنیم

محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، امروز (پنجشنبه) در مراسم دور نهم فراغت ۳۴۳ ، در مراسم فراغت افسران جوان ارتش دانشگاه نظامی مارشال فهیم، بر حفاظت از حقوق نیروهای امنیتی تأکید کرد و گفت که ساختار نیروهای امنیتی کشور را اصلاح خواهم کرد.