کلیدواژه: افزایش نظامیان

دانمارک ۵۵ نظامی دیگر به افغانستان اعزام می کند

مقامات در وزارت دفاع دانمارک می گویند؛ قرار است که این کشور ۵۵ نظامی دیگر به افغانستان اعزام کند. این تصمیم مقامات دانمارکی بعد از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش نظامیان کشورهای عضو ناتو در افغانستان، اتخاذ شده است.