کلیدواژه: افراطیت

مدلینگ درکابل؛ ماتم در سر پل

افراطی گری وتحجر یکی از معضلات چالش برانگیز در فضای کنونی جهان اسلام است؛ خشونت های  گروه های تروریستی ریشه در همین نوع نگرش و تفکر دارد، افراطیت و برداشت واپسگرایانه از اسلام  چالشهای بسیار جدی را فرا روی جهان اسلام گذاشته است. بگونه ای که جهان اسلام محور خشونت وخون ریزی است.

سفر اشرف غنی به مونیخ

اشرف غنی، رییس جمهور عصر امروز (پنجشنبه) به خاطر اشتراک در نشست جهانی امنیتی مونیخ، به آلمان سفر می‌کند.