کلیدواژه: افراد مشکوک

چرا مسلمیار خواهان آزادی افراد مشکوک در ورود به مجلس شده است؟

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان امروز (چهارشنبه) در نشست عمومی این مجلس می‌گوید، شماری از افراد مشکوک که احتمالأ تروریست اند، می‌خواستند وارد ساختمان شورای ملی شوند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.