کلیدواژه: افت

آفت ارتش

اگر متولد دهه شصت و یا بالاتر باشید، حتماً آخرین سال‌ها و ماه‌های دولت دکتر نجیب‌الله را به یاد دارید. یکی از شاخصه‌های مقاومت دولت دموکراتیک خلق افغانستان در برابر مجاهدین، ارتش منظم بود. پس از آن که ارتش سرخ از افغانستان خارج شد، ارتش اداره کابل، سه سال در برابر احزاب جهادی مقاومت کرد و نگذاشت که دولت از هم بپاشد.