کلیدواژه: افتتاح نساجی

اشرف غنی بعد از اکلیل گذاری در پای منار آزادی به هرات رفت

اشرف غنی، رییس جمهور به مناسبت نود و هشتمین سالگرد استرداد استقلال کشور در یک مراسم تشریفاتی در وزارت دفاع ملی پای منار آزادی اکلیل گل گذاشت و بعد از آن برای اشتراک در جشن استقلال و همچنین گشایش نساجی پخته به هرات سفر کرد.