کلیدواژه: افتتاحیه مرکز درمان معتادین

اشرف غنی: مشکل مواد مخدر، جهانی است و بیشترین پول را قاچاقبران بین المللی بدست می آورد

  اشرف غنی، رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه یک مرکز درمان معتادین گفت: مشکل مواد مخدرجهانی است و بیشترین پول را قاچاقبران بین المللی بدست می آورند و از هر مملکت که مواد مخدر می گذرد و یا آنرا مصرف می کند، این قاچاقبران مسئول هستند. رئیس جمهوری اضافه کرد […]