کلیدواژه: اغتشاش

ایران به عربستان هشدار داد تا در امور داخلی اش دخالت نکند

بعد از اغتشاش های اخیر در ایران، مقامات ایرانی به عربستان هشدار داد، که در امور داخلی ایران دخالت نکنند. پیش از این نیز بعضی از مقامات ایرانی بعضی از کشورهای عربی از جمله عربستان را به دامن زدن به اختلافات در ایران متهم کرده بود.

نگاهی به تحولات این روزهای ایران

در بزرگی ایران همین بس که ترامپ، کلینتون و جان کری با تمام توان پشت سر هم از خشونت گراهای نفوذی درایران حمایت می نماید ازقدیم گفته اند با ناخن آلوده عیب دیگران را نشان مده!