کلیدواژه: اعزام

بررسی طرح اعزام ۵ هزار نظامی آمریکایی به افغانستان از سوی پنتاگون

بعد از اینکه جنرال جان نیکلسون درخواست داده بود تا برای خروج از بن بست جنگ در افغانستان باید نیروهای نظامی خارجی در افغانستان افزایش یابد، اکنون پنتاگون در پی بررسی گزینه‌هایی برای اعزام ۵ هزار نیروی نظامی به افغانستان است.