کلیدواژه: اعدام

با وجود عدم توشیح حکم اعدام زندانیان طالبان توسط غنی؛ عبدالله از اعدام این زندانیان خبر می دهد

در حالیکه یک منبع می گوید که رئیس جمهور اشرف غنی حکم اعدام تعدادی از زندانیان طالبان را توشیح نکرده است، اما داکتر عبدالله می گوید که عدالت در مورد شماری از زندانیان طالبان تطبیق خواهد شد.