کلیدواژه: اعتماد

شفافیت در امضای قرارداد معادن افغانستان

وزارت معادن و پترولیم می گوید از آغاز سال جاری تاکنون بیش از هشتاد قرارداد استخراج معادن را با بخش خصوصی امضا کرده‌است که در آنها شروط اساسی از جمله شفافیت در نظر گرفته شده است.