کلیدواژه: اعتقاد

چرا داعشی ها تا سرحد مرگ مبارزه می کنند؟

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد با هدف یافتن انگیزه شورشیان داعش از جنگ (در عراق و سوریه) که حتی به مرگ آنها منجر می شود، مطالعه ای را در خط مقدم میدان نبرد در عراق انجام دادند.