کلیدواژه: اعتراضی

راه اندازی کمپین توییتری در اعتراض به سفر بن طلال به افغانستان

تعدادی از شهروندان افغانستان با راه اندازی کمپینی در یکی از شبکه های اجتماعی بر علیه سفر بن طلال میلیاردر سعودی به افغانستان، اعتراض خود را به این سفر نشان دادند، آنان خواهان آن هستند تا مقامات حکومتی همکاری ها با عربستان را در افغانستان متوقف کنند.