کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی

مشکلات و دغدغه های بانکداری با اصلاحاتی باعث شفاف تر شدن سیستم بانکی می شود

اصلاح نظام بانکی و بانکداری اسلامی، یکی از بحث های مهم در کشورهای اسلامی است و سالهاست که بسیاری از بانک ها با موضوع بانکداری اسلامی فعالیت می کند، یک کارشناس حوزه اقتصاد و بانکداری می گوید باید در سیستم بانکداری اصلاحاتی بوجود آید تا این سیستم شفاف تر شود.