کلیدواژه: اصلاح نظام انتخاباتی

مساله تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفت

سرور دانش معاون رئیس جمهور می گوید مساله تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه، در قانون اصلاح نظام انتخابات که جدیدا بحث های زیادی را در پی داشت، با توجه به ماده ۸۳ قانون اساسی کشور به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده است.

بعد از دیدار سوم رهبران حکومت وحدت ملی، بزودی نتیجه توافقات دو طرف اعلام می شود

ریاست اجرایی می گوید در سومین دیدار خود با اشرف غنی بعد از تنش های سیاسی بوجود آمده، بروی موضوعاتی چون اصلاح نظام انتخاباتی٬ توزیع تذکره الکترونیکی و تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی بحث هایی داشته است و توافقاتی نیز انجام شده که هفته آینده اعلام می گردد.