کلیدواژه: اصف رحیمی

منتقد زبان فارسی دری به مهد زبان فارسی می رود

در دیدار تعدادی از نمایندگان حزب اسلامی با محمد آصف رحیمی والی هرات، زمینه ها برای حضور رهبر حزب اسلامی در این ولایت در حال تدارک است. وی در حالی به این ولایت سفر می کند بارها از ترویج زبان فارسی و اصطلاحات زبان فارسی دری انتقاد کرده است که هرات مهد تمدن زبان فارسی دری است.