کلیدواژه: اصابت گلوله محافظش

حکمتیار ترور شد؟!

گفته می‌شود که وضعیت آقای حکمتیار وخیم بوده و در حالت کوما در پایگاه نظامی بگرام به‌ سر می‌برد. اما تاکنون هیچ منبع رسمی در رد یا تایید این خبر چیزی به رسانه‌ها نگفته است.