کلیدواژه: اصابت

همزمان با آغاز پروسه کابل، یک راکت در مربوطات حوزه نهم کابل اصابت کرد

همزمان با آغاز پروسه کابل در پایتخت با حضور سران بیش از ۲۵ کشور و سازمان بین المللی، امروز حوالی ساعت ساعت یازده و نیم پیش از چاشت امروز راکتی در مربوطات حوزه نهم امنیتی در ساحه شش درک در یک میدان تینس اصابت کرده است.