کلیدواژه: اشرف غنی در کنگره سخنرانی کرد

سخنرانی اشرف غنی در کنگره آمریکا

سخنرانی اشرف غنی در کنگره آمریکا

داکتر اشرف غنی که با همراهی هیاتی به شمول داکتر عبدالله از روز یکشنبه به آمریکا رفته است، در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. در این پست مشروح سخنرانی رئیس جمهور را ببینید.