کلیدواژه: اشرف غنی احمد زی

رئیس جمهور غنی

رئیس جمهور غنی با وزیر امنیت عامه جمهوری مردم چین دیدار کرد

وزیر امنیت عامه جمهوری مردم چین در رابطه به عملی شدن فیصله های روسای جمهور دو کشور که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به چین روی آن میان سران دو کشور توافق صورت گرفته بود، صحبت نمود و خاطر نشان کرد که باید در زمینه تطبیق این فیصله ها، گام های عملی برداشته شود.