کلیدواژه: اشرف غنی احمدزی

در صورتی که تهدیدها بر ما غلبه کند، کل دنیا به خطر خواهد افتاد

اشرف غنی رییس جمهور می گوید: تروریسم در حال کنترل منابع وسیعی است، لذا خطر آفرین شده اند اما ما مصمم هستیم تضمین کنیم آنها نمی توانند آن کارها و قساوت هایی را که در سوریه، عراق، لیبی یا یمن انجام کردند، در افغانستان اجرا کنند.