کلیدواژه: اشرف غنی

اتمر به پاکستان می رود

حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی برای دیدار با مقامات پاکستانی از جمله رئیس ستاد ارتش این کشور، امروز به اسلام آباد سفر می کند.

رئیس جمهور: نقش ریاست جمهوری از فرد محور به نهاد محور مبدل شده است

اشرف غنی رئیس جمهور در مراسم معرفی وحید قتالی به عنوان رئیس اداره امور ریاست جمهوری گفت که اکنون نقش اداره امور ریاست‌جمهوری تغییر کرده و نیز نقش ریاست‌جمهوری از فرد محور به نهاد محور مبدل شده است و این نهاد به رئیس‌جمهور متکی نمی‌باشد. ارگ به هیچ نقطۀ افغانستان متعلق نبوده بلکه به فرد فرد این کشور تعلق دارد و باید پاسخ‌گو و مسوول باشد.