کلیدواژه: اس 300

سامانه اس ۳۰۰ در مسیر سوریه

معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه حمله سه‌ جانبه به سوریه بر روند حل بحران سیاسی این کشور که جایگزینی ندارد، تاثیر منفی گذاشته است، ابراز امیدواری کرد.