کلیدواژه: اس جی شانکار

هند و چین در پروژه های مشترک در افغانستان همکاری می کند

یک مقام عالیرتبه در وزارت خارجه هند روز گذشته (سه شنبه) در سخنانی، با مثبت ارزیابی کردن سفر هفته گذشته ‘اس جی شانکار ‘ معاون وزیر خارجه هند به پکن اظهار کرد دهلی نو و پکن به رغم وجود اختلاف های زیاد برای همکاری در زمینه افغانستان به توافق دست یافتند.