کلیدواژه: اسیا

در آسیا از هر ۴ نفر یک نفر رشوه می دهد

سازمان شفافیت بین المللی یک بررسی طولانی ۱۸ ماه انجام داده است که نشان می دهد در آسیا و اقیانوسیه از هر ۴ نفر بیش از یک نفر برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت می کند.