کلیدواژه: اسیا

سفر ۱۲ روزه ترامپ به ۵ کشور آسیایی آغاز شد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سوم نوامبر سفر ۱۲ روزه خود را درحالی به پنج کشور آسیایی آغاز کرده است که ناظران بین المللی نسبت به تبعات منفی آن بر ثبات منطقه ابراز نگرانی کرده اند.

در آسیا از هر ۴ نفر یک نفر رشوه می دهد

سازمان شفافیت بین المللی یک بررسی طولانی ۱۸ ماه انجام داده است که نشان می دهد در آسیا و اقیانوسیه از هر ۴ نفر بیش از یک نفر برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت می کند.