کلیدواژه: اسکن ایگل

برای اولین بار کنترل کنندگان افغان با هواپیماهای بدون سرنشین اسکن ایگل مواضع شورشیان در هلمند را شناسایی کردند

برای نخستین بار کنترل کنندگان ارتش افغانستان، توسط هواپیماهای بدون سرنشین اهدافی را در ولسوالی مارجه ولایت هلمند شناسایی و سپس بوسیله ی هواپیماهای سوپرتوکانو نیروی هوایی هدف قرار داده شد.