کلیدواژه: اسپنتا

راه حل های اسپنتا برای خروج از وضعیت (بحران) فعلی

رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه در دولت حامد کرزی در نشستی در کابل گفت که حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی ایجاد نشده است و برای برون رفت از بحران کنونی دو راه حل وجود دارد که اولی آن برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است و دیگر برگزاری لویه جرگه است.

رئیس انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان: افغانستان تاوان خودخواهی های چند عقل کل را می دهد

در نشست مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان که پیرامون سیاست خارجی افغانستان با حضور شخصیت های سیاسی و علمی کشور برگزار شده بود، رئیس این مرکز ضمن انتقاد از رهبران افغانستان گفت که خود خواهی و تک روی ها یکی از آفت های سیاست در جامعه افغانستان است و کشور ما تاوان این خودخواهی ها را می دهد.