کلیدواژه: اسناد

سید حفیظ الله هاشمی جعلی بودن اسنادش را رد کرد

سید حفیظ الله هاشمی عضو جدید کمیسیون انتخابات در واکنش به جعلی بودن اسنادش می گوید که سند تحصیلی وی از طرف وزارت تحصیلات عالی تایید شده است و گزارش رسانه ها در این مورد توطئه علیه وی است.

میلیون افغانی حیف و میل از بودجه دولت، نشان از تهی بودن شعار رئیس جمهور غنی می دهد+ اسناد

ده ها سند افشا شده از حیف و میل پول های بیت المال توسط دولت، نشان از این می دهد که شعار مبارزه با فساد اداری و حمایت از بیت المال در مقابل اختلاس گران شعار پوچ رئیس جمهور اشرف غنی است. در اسناد افشا شده مشاهده می شود که هزینه های گزافی برای موارد جزئی به مصرف رسیده در حالیکه سربازان در سنگرهای نبرد علیه تروریستان بدون مواد غذایی و سلاح هر روزه جان می دهد.