کلیدواژه: اسناد هویت

مسئول زنان سازمان ملل در افغانستان: باید تلاش صورت بگیرد تا زنان در انتخابات آینده شرکت کنند

یک مقام مسئول در اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که نداشتن اسناد هویتی زنان افغان، یکی از مهمترین چالش های انتخابات آینده برای این قشر از جامعه است. وی گفته است که باید تلاش برای اشتراک زنان در انتخابات صورت بگیرد.