کلیدواژه: اسناد معتبر

حفر خندق ۱۱۰۰ کیلومتری در مرز افغانستان – پاکستان

روزنامه پاکستان گزارش داد، حفر خندق ۱۱۰۰ کیلو متری در مرز بین افغانستان و پاکستان در مرز چمن برای سهولت در رفت و آمد اتباع دو کشور به پایان رسید. این خندق می تواند از ورود و خروج غیرقانونی اتباع دو کشور به آنسوی مرزها جلوگیری بعمل آورد.