کلیدواژه: اسناد اقامت

تا پایان سال جاری حدود ۴۰۰ هزار مهاجر فاقد اسناد، از پاکستان به کشور باز می گردد

گزارش ها می رساند سازمان بین المللی مهاجرت پیش بینی کرده است تا پایان سال جاری میلادی حدود ۴۰۰ هزار مهاجر افغان که در پاکستان اسناد اقامت قانونی ندارد به افغانستان باز می گردد، بازگشت این تعداد مهاجر هزینه ای را بالغ بر ۲۱ میلیون دالر در بر دارد.