کلیدواژه: اسناد

میلیون افغانی حیف و میل از بودجه دولت، نشان از تهی بودن شعار رئیس جمهور غنی می دهد+ اسناد

ده ها سند افشا شده از حیف و میل پول های بیت المال توسط دولت، نشان از این می دهد که شعار مبارزه با فساد اداری و حمایت از بیت المال در مقابل اختلاس گران شعار پوچ رئیس جمهور اشرف غنی است. در اسناد افشا شده مشاهده می شود که هزینه های گزافی برای موارد جزئی به مصرف رسیده در حالیکه سربازان در سنگرهای نبرد علیه تروریستان بدون مواد غذایی و سلاح هر روزه جان می دهد.