کلیدواژه: اسلحه سازی

شرکت‌های تولید مرگ

شرکتهای تولید اسلحه علاوه بر اینکه سلاح کشتارگر می‎سازند، توسط دولتها اخلاق کشتارگر نیز تولید می‎کنند، طالب و داعش و بوکوحرام، هزاران گروه حرامی خون آشام محصول ایده‌های همین شرکتها هستند.