کلیدواژه: اسلام اباد

استقبال چین از مذاکرات کابل-اسلام آباد

مقامات در وزارت خارجه چین، سفر اخیر شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان به افغانستان را اقدامی مهم در راستای بهبود روابط اسلام آباد – کابل دانست و گفته است کشورش این اقدام را گامی موثر برای دست یافتن به صلح می داند.

وزیر داخله پاکستان: به هرگونه عملیات آمریکا در خاک پاکستان پاسخ خواهیم داد

احسن اقبال وزیر داخله پاکستان خطاب به آمریکا هشدار داد که هرگونه عملیات یکجانبه آمریکا در خاک پاکستان خط قرمز اسلام آباد محسوب می شود و اسلام آباد به هرگونه عملیات یکجانبه آمریکا در خاک پاکستان جواب خواهد داد.