کلیدواژه: اسلام اباد

وزیر داخله پاکستان: به هرگونه عملیات آمریکا در خاک پاکستان پاسخ خواهیم داد

احسن اقبال وزیر داخله پاکستان خطاب به آمریکا هشدار داد که هرگونه عملیات یکجانبه آمریکا در خاک پاکستان خط قرمز اسلام آباد محسوب می شود و اسلام آباد به هرگونه عملیات یکجانبه آمریکا در خاک پاکستان جواب خواهد داد.