کلیدواژه: اسلام آباد

تظاهرات ضد آمریکایی در اسلام آباد

خیابان های پایتخت پاکستان، عصر روز گذشته (یکشنبه) بار دیگر به صحنه تظاهرات ضدآمریکایی تبدیل شد و مردم پاکستان بار دیگر خشم و نفرت خود را از سیاست های توطئه گرانه آمریکا علیه کشورشان فریاد زدند.