کلیدواژه: اسرانیل

سامی ابوزهری: دشمن ما فقط رژیم اسرائیل است

سامی ابوزهری سخنگوی جنبش اسلامی حماس می گوید که برقراری روابط خوب و مستحکم با کشورهای اسلامی و عربی و آگاه ساختن آنان نسبت به مسئولیت های تاریخی و دینی خود در قبال مساله فلسطین به نفع ما است و نبرد ما تنها با دشمن صهیونیستی است و باید همینگونه بماند و هیچ موضع یا اقدامی نباید ما را از این هدف منحرف سازد.