کلیدواژه: اسرائیلی

روایت یک داعشی یهودی عضو موساد که امام جماعت مسجدی در لیبی بود

هر روز حقایق تازه ای از شبکه داعش کشف می شود. همه از این که اتباع مختلف از کشورهای متعدد به خصوص از کشورهای اروپایی عضو داعش بوده اند، متعجب می شوند. ما دیده ایم که فرانسوی ها و انگلیسی ها و ایتالیایی ها و امریکایی ها عضو داعش هستند.