کلیدواژه: اسدالله بلخی

بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را بیسوادها تشکیل می دهد!

در مراسمی که روز گذشته (شنبه) به مناسبت بزرگداشت از هفته ی سواد آموزی برگزار شده بود، وزیرمعارف گفت که در حال حاضر در کشور بیش از ده میلیون نفر بی سواد هست که این بیسوادان بیشتر از ۶۰ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد.