کلیدواژه: استیج محافل

مناظر چشم نواز که گل‌های تازه به بازار کابل داده است

گل نماد ابراز دوستی و محبت است؛ ایرادی ندارد نشان دادن علاقه و دوستی به عاشق و معشوقه باشد و یا هم به دوستان و اعضای خانواده. گل‌‌ها همواره خندان هستند و التفات نگاه به سوی آن، تبسمی کوچکی را بر لبان ما هدیه می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که نگاه کردن به گل و زندگی کردن با گل‌ها افسردگی و عصبانیت را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد و برخی از گل‌ها برای انسان انرژی مثبت می‌دهند.