کلیدواژه: استقبال

انتقاد امرالله صالح از حکومت به دلیل شیوه استقبال از حکمتیار

امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاح نهادهای امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد نیروهای امنیتی از شیوه‌ی استقبال حکومت از گلبدین حکمتیار انتقاد دارد و همچنان حکمتیار را به اهانت به قربانیان جنگ‌ در کشور متهم می‌کند.