کلیدواژه: استعفا

وزیر مالیه از مقامش کنار رفت

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان به دلیل مشکلات شخصی از مقامش در این پست استعفاء داد. وی می گوید که رئیس جمهور اشرف غنی با استعفایش موافقت کرده است.

معاون رئیس۱ پوهنتون امریکا به سبب دروغگویی وظیفه‌اش را از دست داد

به گزارش خبرگزاری اطلس, سرگیو گارسیا معاون پوهنتون دولتی طب نیویارک بعد از آن از وظیفه استعفا داد که یک روزنامه بیانات او را در مورد یک انفجار در افغانستان و هم‌چنان ادعای او را که گویا از سوی وزیر خارجه سابق امریکا کالین پاول به وظیفه استخدام شده‌است، به سؤال رو‌به‌رو نمود.

والی ننگرهار از مقامش استعفا داد

گلاب منگل والی ننگرهار از مقاش استعفاء داده است. هنوز دلیل استعفای وی مشخص نیست، اما اداره مستقل ارگان های محلی گفته است وی به دلایل شخصی از مقامش استعاء داده است.

۱۰ میلیون دالر جایزه برای دادن اطلاعاتی که منجر به برکناری ترامپ شود

لری فلینت، ناشر مجله پورن «هاستلر» با انتشار یک آگهی تمام صفحه‌ای در روزنامه واشنگتن پست، برای اطلاعاتی که به استیضاح و برکناری دونالد ترامپ از سمت ریاست جمهوری آمریکا منجر شود ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد.

پیش بینی استعفای ترامپ!

نویسنده کتاب خاطرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نام « هنر معامله » که سال ۱۹۸۷ منتشر شد براین باور است که این میلیاردر پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۱ و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.

پاکستان پس از نواز شریف

بعد از حکم دادگاه پاکستانی مبنی بر محکومیت نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور و بعد از آن استعفای آقای شریف، اوضاع این کشور تا حدودی به سوی آشفتگی گام برداشته است. اعتراضات سران احزاب از یک طرف و تظاهرات های حامیان شریف از سوی دیگر باعث شده است تا اوضاع این کشور نابسامان تر شود.