کلیدواژه: استخراج

شفافیت در امضای قرارداد معادن افغانستان

وزارت معادن و پترولیم می گوید از آغاز سال جاری تاکنون بیش از هشتاد قرارداد استخراج معادن را با بخش خصوصی امضا کرده‌است که در آنها شروط اساسی از جمله شفافیت در نظر گرفته شده است.

گزارش تکان دهنده از تاراج معادن افغانستان

یافته‌های پژوهش یک نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معدن این کشور است.