کلیدواژه: استخاره

ما و استخاره های ۵ ثانیه ای

جایگاه استخاره در شریعت اسلام فقط به عنوان دل گرمی و طلب خیر برای انجام و یا ترک کاری است که انسان تصمیم به آن گرفته است.