کلیدواژه: استانکزی

لالی حمیدزی، رئیس امنیت ملی را مسئول پروژه داعش در افغانستان می داند

در پی انتقاد از مقامات بلند پایه دولتی، این بار لالی حمیدزی نماینده مردم قندهار در پارلمان، معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی را به حمایت از داعش متهم کرده است. وی همچنان اکرم اخپلواک مشاور ارشد رئیس جمهور را از نزدیکان سازمان جاسوسی پاکستان (آی.اس.آی) دانست.

در منزل شخصی رئیس امنیت ملی کدام افراد مشکوک حضور دارد؟

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان طی یک مکتوب نوشته است که تعدادی از افراد مشکوک که ضد منافع ملی کار می کند در منزل معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی حضور دارد. وی در ادامه نوشته است که به دلیل افشای این موارد آقای استانکزی قصد دارد، وی را به قتل برساند.

رئیس فعلی امنیت ملی، رئیس سابق را تهدید کرده است

رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفته است معصوم استانکزی رئیس فعلی امنیت ملی افغانستان در پیامی وی را تهدید کرده است که فعالیت های محور مردم افغانستان را کاهش دهد، در غیر آن برای دوسیه سازی خواهد شد.

انجمن والیان افغانستان:

حکومت وحدت ملی به خاطر انحراف اذهان عامه، در صدد دسیسه سازی علیه عطا محمد نور است

انجمن والیان افغانستان ضمن انتقاد شدید از حکومت وحدت ملی می گویند که حکومت وحدت ملی در کارهاى اساسى وکلیدى ناکام است و به خاطر انحراف اذهان عامه، با ذهنیت مردم بازى می کند. این انجمن در بیانیه اشان تحرکات اخیر را دسیسه سازی علیه عطا محمد نور والی بلخ می دانند.

واکنش دفتر شورای امنیت ملی به اظهارات عطا محمد نور

در پی هشدار عطا محمد نور والی بلخ به حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و معصوم استانکزی، سخنگوی شورای امنیت ملی اظهارات والی بلخ را بی اساس می خواند و گفته است نظر نهایی خویش را بعد از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد کرد.