کلیدواژه: استانکزی

رئیس فعلی امنیت ملی، رئیس سابق را تهدید کرده است

رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفته است معصوم استانکزی رئیس فعلی امنیت ملی افغانستان در پیامی وی را تهدید کرده است که فعالیت های محور مردم افغانستان را کاهش دهد، در غیر آن برای دوسیه سازی خواهد شد.

انجمن والیان افغانستان:

حکومت وحدت ملی به خاطر انحراف اذهان عامه، در صدد دسیسه سازی علیه عطا محمد نور است

انجمن والیان افغانستان ضمن انتقاد شدید از حکومت وحدت ملی می گویند که حکومت وحدت ملی در کارهاى اساسى وکلیدى ناکام است و به خاطر انحراف اذهان عامه، با ذهنیت مردم بازى می کند. این انجمن در بیانیه اشان تحرکات اخیر را دسیسه سازی علیه عطا محمد نور والی بلخ می دانند.

واکنش دفتر شورای امنیت ملی به اظهارات عطا محمد نور

در پی هشدار عطا محمد نور والی بلخ به حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و معصوم استانکزی، سخنگوی شورای امنیت ملی اظهارات والی بلخ را بی اساس می خواند و گفته است نظر نهایی خویش را بعد از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد کرد.