کلیدواژه: استانکزی

انجمن والیان افغانستان:

حکومت وحدت ملی به خاطر انحراف اذهان عامه، در صدد دسیسه سازی علیه عطا محمد نور است

انجمن والیان افغانستان ضمن انتقاد شدید از حکومت وحدت ملی می گویند که حکومت وحدت ملی در کارهاى اساسى وکلیدى ناکام است و به خاطر انحراف اذهان عامه، با ذهنیت مردم بازى می کند. این انجمن در بیانیه اشان تحرکات اخیر را دسیسه سازی علیه عطا محمد نور والی بلخ می دانند.

واکنش دفتر شورای امنیت ملی به اظهارات عطا محمد نور

در پی هشدار عطا محمد نور والی بلخ به حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و معصوم استانکزی، سخنگوی شورای امنیت ملی اظهارات والی بلخ را بی اساس می خواند و گفته است نظر نهایی خویش را بعد از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد کرد.