کلیدواژه: استانه

رئیس جمهور غنی امروز در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی اشتراک می کند

اشرف غنی رئیس جمهور که عصر روز گذشته به منظور اشتراک در نخستین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در زمینه ساینس و تکنالوژی برای یک سفر رسمی دو روزه عازم قزاقستان گردیده بود، امروز در این اجلاس اشتراک می کند.